Tag : thetastefood

16 June, 2021

ผู้ป่วยที่มีอาการไอ สามารถให้อาหารสายยางได้หรือไม่ การเฝ้าระวังภาวะอันตรายแก่ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากอันดับต้นๆของผู้ดูแลหรือพยาบาลผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

Read More

24 May, 2021

อาหารผู้ป่วย อาหารเหลวใส ย่อยง่าย ให้ประโยชน์มาก อาหารมีด้วยกันหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น อาหารทั่วไป หรืออาหารประเภทเหลวใส อาหารปั่นผสม สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพ และไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้

Read More

9 May, 2021

เมนูอาหารสายยาง สำหรับผู้ป่วยโรคอ้วน ในปัจจุบันอาหารมีอยู่หลากหลายรูปแบบ หน้าตาน่ารับประทาน เป็นที่น่าสนใจอยู่หลายแบบ และอาหารที่นิยมรับประทานนั้นมักจะมีโทษมากกว่าประโยชน์ จะมีประโยชน์อย่างเดียวนั้นคืออร่อยติดใจทำให้อยากรับประทานอีก ประชาชนชาวไทย ในปัจจุบัน ประสพปัญหาโรคอ้วนลงพุงอยู่มาก

Read More

20 April, 2021

ระวัง ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ให้ อาหารสายยาง ! การให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วยนั้น ถือเป็นเรื่องที่มักพบได้บ่อย ซึ่งเป็นการรักษาทางการแพทย์อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว เกิดภาวะขาดสารอาหาร

Read More

20 December, 2020

ขั้นตอนคัดเลือกวัตถุดิบ และปรุงอาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ที่ใส่ใจในคุณภาพ ! สูตรอาหารสายยาง อาหารปั่นผสมของทางเรา จะใช้อาหารหลัก 5 หมู่ โดยเลือกเอาอาหารแต่ละหมู่มาทำให้สุกแล้วปั่นผสมเข้าด้วยกัน ประกอบไปด้วย ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ซูโครส ไขมัน กรองเอากากหรือส่วนที่ปั่นไม่ละเอียดออก แล้วเติมน้ำอุ่นให้ได้ปริมาณตามที่แพทย์กำหนด เพื่อให้ไหลผ่านทางสายให้อาหารโดยไม่ติดขัด และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย

Read More